5 محصول
 • فروشنده: fr1109241040
  هبلکس عرض 10 سانتی

  بلوک هبلکس دیواری سبک سازان شرق ۶۰*۲۰*۱۰

  ۴,۸۰۰ تومان
 • فروشنده: fr1109241040
  هبلکس عرض 15 سانتی

  بلوک هبلکس دیواری سبک سازان شرق ۶۰*۲۰*۱۵

  ۷,۲۰۰ تومان
 • فروشنده: fr1109241040
  هبلکس عرض20 سانتی

  بلوک هبلکس دیواری سبک سازان شرق ۶۰*۲۰*۲۰

  ۹,۶۰۰ تومان
 • فروشنده: شرکت ناجیان سازه

  پالت

  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • فروشنده: شرکت ناجیان سازه

  چسب هبلکس سبک سازان شرق

  ۶۰,۰۰۰ تومان ۵۹,۰۰۰ تومان
  %2